LIIKKUMISTAIDOT – NOPEUS, KETTERYYS JA KIMMOISUUS

Hyvät liikkumistaidot lisäävät valppautta ja kykyä reagoida nopeasti yllättäviin tilanteisiin niin urheilussa kuin muissakin arjen toiminnoissa. Liikkumistaitoihin kuuluvat muun muassa käveleminen, juokseminen, erilaiset hyppelyt ja liukuminen. Kinkan ja ketteryysradan avulla näitä taitoja harjoitellaan monipuolisesti.

Kinkka

Kuvaus

Kinkassa hypätään yhdellä jalalla maassa olevien merkkien yli. Merkkien väli kasvaa koko ajan 20 senttimetrillä. Tavoitteena on edetä suorituksessa mahdollisimman pitkälle, kunnes ei enää pysty yhdellä hypyllä pääsemään seuraavan merkin yli. Tulos on viimeisen ylitetyn välin pituus senttimetreinä. Suoritus tehdään molemmilla jaloilla yhtä monta kertaa. Mikäli suorittaja ei pääse seuraavan merkin yli, vaan osuu jalallaan sen päälle, vähennetään ylitetyn välin pituudesta 10cm.

Harjoittelun avulla opitaan tuottamaan kimmoisa ja nopea kontakti alustaan. Pitenevät välit ohjaavat tuottamaan liikkeeseen vaadittavan määrä voimaa ja auttavat ponnistamaan pidemmälle.

Ketteryysrata

Ketteryysrata haastaa arvioimaan, millainen askelpituus ja voima vie nopeammin eteenpäin. Sivuttaisliikkeessä liikkuessa maassa olevien merkkien välimatka kasvaa radan edetessä, ja suunnanmuutoksissa joutuu välillä lähes pysäyttämään vauhdin.  Takaperin juoksussa tulee olla huolellinen, ettei kaadu selälleen. Radalla pitää myös tarkkaan miettiä, mikä on itselle sopivin tapa tarkkailla juostua matkaa, jotta juoksun suuntaa pystyy vaihtamaan oikealla hetkellä. 

Kuvaus

Ketteryysradalla tulee koskettaa jaloilla maahan asetettuja merkkejä ja suorittaa kaikki vaiheet peräkkäin mahdollisimman nopeasti.

  1. Ensimmäisessä vaiheessa etenet etuviistoon sivuttaissuunnassa liikkuen vuorotellen vasemmalle ja oikealle.
  2. Toisessa vaiheessa otat 12 metrin spurtin takaperin.
  3. Loppukiihdytyksessä juokset 18 metrin matkan etuperin.

Ketteryysradassa hyödynnnetään lentopallokentän (9m x 18m) rajoja.

Merkkien (kuvassa punaiset) etäisyydet mitataan lähtöpisteestä mustia linjoja pitkin nuolen osoittamaan suuntaan.

Kinkka ja Ketteryysrata kehittävät

  • Nopeutta
  • Kimmoisuutta
  • Dynaamista tasapainoa
  • Jalkojen lihasvoimaa