RÖRELSEFÄRDIGHETER - SNABBHET, SMIDIGHET OCH SPÄNST

Goda rörelsefärdigheter ökar vaksamheten och förmågan att reagera snabbt i olika situationer. Till rörelsefärdigheterna hör bland annat att gå, springa, hoppa och glida.

Fitness Decathlon rörelsefärdigheter uppgifter är: hoppa på ett ben och smidighetsbana.

HOPP PÅ ETT BEN

Vid hopp på ett ben hoppar man över linjer på marken. Linjernas avstånd ökas stegvis med 20 cm per linje. Övningen utförs lika många gånger med båda benen.

Resultatet blir avståndet i centimeter mellan de sista linjerna som hoppas över. Om man landar på linjen dras 10 cm av från avståndet mellan de sista linjerna.

SMIDIGHETSBANA

Smidighetsbanan består av tre olika delar, som genomförs efter varandra och så snabbt som möjligt.

  1. Första delen är att gå i sidled, från höger till vänster. Foten ska nudda vid markeringarna på marken.
  2. I andra delen springer du baklänges.
  3. I tredje delen ska man springa så fort som möjligt framåt.

Resultatet antecknas med en hundradels sekunds noggrannhet.

Smidighetsbanan utnyttjar en badmintonspelsplan (13,40 m x 6,10 m), som visas i bilden nedan.

HOPPA PÅ ETT BEN OCH SMIDIGHETSBANA UTVECKLAR

  • Snabbhet

  • Spänstighet

  • Dynamisk balans

  • Muskelstyrka i benen