Tuotteet ja hyödyt huoltajille ja vanhemmille

Lasten liikunta, suositukset ja kehitys - Fitness Decathlon huoltajille ja vanhemmille

Fitness Decathlon-liikuntatehtävät tukevat kasvavan lapsen ja nuoren kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä auttavat saavuttamaan ikä- ja kehitystasolle riittävät motoriset taidot. Suurin osa tehtävistä on helposti toteutettavissa, esimerkiksi koulun pihalla, puistossa tai kotona.

Monipuolisuusanalyysi antaa tietoa liikuntataitojen kehittymisestä ja ohjaa harjoittelemaan monipuolisesti. Liikunnallisten perustaitojen oppiminen mahdollistaa osallistumisen ikä- ja kehitystasolle soveltuviin peleihin ja leikkeihin sekä helpottaa myös uusien liikuntaharrastusten aloittamista.

Kehittyneiden liikuntataitojen ja paremman itsetunnon myötä, myös uusien kaverisuhteiden solmiminen helpottuu.

FITNESS DECATHLON-LIIKUNTAHARJOITUSTEN HYÖTYJÄ

  • arjen hallinnan paraneminen (uni, yleinen jaksaminen, sinnikkyys, usko omiin kykyihin)
  • paremmat oppimistulokset
    -useiden tutkimusten mukaan, motoristen taitojen ja fyysisen kunnon kehittäminen parantaa myös oppimistuloksia koulussa
  • omanarvontunnon ja itsetuntemuksen kehittyminen
    -itseluottamus kasvaa, kun nuori näkee oman kehityksensä ja saa konkreettisia onnistumisen kokemuksia
  • liikuntatehtävät auttavat saavuttamaan riittävän fyysisen toimintakyvyn, jota kartoitetaan 5. ja 8. luokalla pidettävissä Move! –mittauksissa.
  • liikunta vahvistaa ja valmistaa kehoa kestämään aikuisiän kuormituksen

Olemme laatineet monipuolisuusanalyysiin luokkakohtaiset suosituspisteet alakoululaisille riittävän fyysisen toimintakyvyn saavuttamiseksi:  3.lk,4.lk,5.lk,6.lk

 

Lupa alaikäisen tulosten syöttämiseen tietokantaamme

Tuotteet

Fitness Decathlon monipuolisuusanalyysi lapsille ja nuorille

 

5 LIIKUNTATEHTÄVÄÄ

 

10 LIIKUNTATEHTÄVÄÄ

 

Ota yhteyttä

Harjoitusohjelma lapsille ja nuorille liikuntataitojen tasapuoliseen kehittämiseen

Laadimme yksilöllisen ohjelman omatoimiseen harjoitteluun monipuolisuusanalyysin perusteella. Huomioimme ohjelman suunnittelussa muut harrastukset.

Pyydä tarjous!

Ota yhteyttä