Tuotteet ja hyödyt opettajille ja kouluille

Liikunta perusopetuksessa – Fitness Decathlon kouluille

Fitness Decathlon auttaa koululaisia saavuttamaan kullekin ikä- ja kehitystasolle riittävät liikunnalliset perustaidot. Tämä madaltaa kynnystä osallistua liikunnallisiin peleihin ja leikkeihin koulussa sekä edesauttaa näin myös tärkeiden kaverisuhteiden syntymistä.

VIISI LIIKUNTATEHTÄVÄÄ

Fitness Decathlon-liikuntatehtävät kannustavat jokaista lasta kehittymään omalla tasollaan. Keskiössä on tulosten sijaan oman kehittymisen seuraaminen monipuolisuusanalyysin avulla. Näin liikunnallisessa itseilmaisussaan arempikin lapsi, saa tilaisuuden löytää motivaation liikuntaan ja pääsee iloitsemaan omasta kehityksestä.

LIIKUNTATEHTÄVÄT

 

Liikuntatehtävät on valittu viiden perusliikuntataidon kategoriasta ja ne ovat turvallisia suorittaa.

Suorituskortti (pdf)

Tulostaulukko (pdf)

MIKSI JUURI FITNESS DECATHLON-LIIKUNTATEHTÄVÄT

  • tukevat liikunnan opetussuunnitelman tavoitteita
  • liikunnan arviointi helpottuu monipuolisuusanalyysin avulla
  • kehittävät monipuolisesti motorisia taitoja ja fyysistä kuntoa
  • oppilaan liikuntamyönteisyys ja -kokemus paranee, kun hän näkee konkreettisesti monipuolisuusanalyysin avulla oman kehittymisensä. IHAN JOKAINEN KEHITTYY!
  • yksinkertaisia ja helppoja toteuttaa
  • auttavat saavuttamaan riittävän fyysisen toimintakyvyn, jota kartoitetaan Move! –mittauksissa viidennellä ja kahdeksannella luokalla
  • mahdollistavat kotitehtävien antamisen liikunnasta
  • opettajan suunnittelutaakka kevenee
  • monipuolistaa ajankäyttöä oppitunneilla: kun liikuntatehtävät on sisäistetty, opettaja voi antaa niitä oheistekemiseksi oppitunneilla

 

Olemme laatineet monipuolisuusanalyysiin luokkakohtaiset suosituspisteet alakoululaisille riittävän fyysisen toimintakyvyn saavuttamiseksi:  3.lk,4.lk,5.lk,6.lk

Tuotteet kouluille

Monipuolisuusanalyysi

5 LIIKUNTATEHTÄVÄÄ

Ota yhteyttä

Fitness Decathlon-koulutuskokonaisuus opettajille ja ohjaajille

Perehdytys liikuntatehtäviin käytännössä

Miten hyödynnän Fitness Decathlon–menetelmää työssäni?

Oppilaiden ikätasosuositukset liikunnallisissa perustaidoissa

Miten liikuntataitojen kehittyminen vaikuttaa minäkuvaan ja oppimistuloksiin?

Fitness Decathlon-monipuolisuusanalyysi ja kehittymisen seuranta

Ota yhteyttä

Fitness Decathlon liikuntapäivä/kisailut

Tilaa monipuolisten liikuntataitojen teemapäivä koulullesi!

Suunnitellaan yhdessä hyödyllinen ja iloinen liikuntapäivä teidän koulun tarpeiden mukaan.

Ota yhteyttä