LIIKKUMISTAIDOT – NOPEUS, KETTERYYS JA KIMMOISUUS

Hyvät liikkumistaidot lisäävät valppautta ja kykyä reagoida nopeasti eri tilanteisiin. Liikkumistaitoihin kuuluvat muun muassa: käveleminen, juokseminen, erilaiset hyppelyt ja liukuminen.

Fitness Decathlon-liikkumistaitotehtävät ovat: kinkka ja ketteryysrata.

Kinkka

Kinkassa hypätään yhdellä jalalla maassa olevien merkkien yli, merkkien välisen etäisyyden kasvaessa asteittain 20 senttimetrillä. Suoritus tehdään molemmilla jaloilla yhtä monta kertaa.

Tulokseksi merkitään viimeisen ylitetyn välin pituus senttimetreinä. Mikäli suorittaja ei pääse seuraavan merkin yli, vaan osuu jalallaan sen päälle, vähennetään ylitetyn välin pituudesta 10cm.

Ketteryysrata

Ketteryysradassa on kolme eri vaihetta, jotka suoritetaan yhtäjaksoisesti ja mahdollisimman nopeasti.

  1. Ensimmäisessä vaiheessa edetään sivuttaissuunnassa, vuorotellen oikealta vasemmalle. Jalkapohjan tulee tällöin koskettaa maahan asetettuja merkkejä.
  2. Toisessa vaiheessa edetään takaperin juosten.
  3. Kolmas vaihe on loppukiihdytys etuperin juosten.

 

Tulokseksi merkitään käytetty aika sadasosasekunnin tarkkuudella.

Ketteryysradassa hyödynnetään sulkapallokentän (13,40 m x 6,10 m) rajoja, oheisen kuvan mukaisesti.

Kinkka ja Ketteryysrata kehittävät

  • Nopeutta
  • Kimmoisuutta
  • Dynaamista tasapainoa
  • Jalkojen lihasvoimaa