KÄSITTELYTAIDOT – PALLON HALLINTA

Käsittelytaitojen kehittäminen opettaa liikuttamaan välineitä vaivattomasti ja hahmottamaan paremmin niiden ja toisten liikkujien liikenopeutta ja etäisyyksiä suhteessa itseensä.  Käsittelytaitoja ovat muun muassa heittäminen, kiinniottaminen, potkaiseminen, lyöminen ja pomputus. Käsittelytaitojen kehittäminen antaa myös paremmat valmiudet oppia erilaisten arkielämässä tarvittavien työvälineiden käyttöä. Käsittelytaitoja harjoitellessa aivot tekevät  töitä ja tallentavat muistiin opittuja liikemalleja. Tutkimusten mukaan tämän kaltainen aivotyöskentely parantaa myös opiskelun kannalta tärkeitä valmiuksia.

Pallonheitto

Harjoitus opettaa heittämään ja ottamaan kiinni pallon sekä käyttämään voimaa tilanteen vaatimalla tavalla. Harjoittelun myötä nuori oppii tuottamaan voimaa heittoliikkeeseen tehokkaammin koko vartalollaan ja hahmottamaan, kuinka painonsiirto tuo lisää voimaa heittoon.

Kuvaus

 1. Ensimmäisessä vaiheessa tennispalloa** heitetään seinään ja yritetään saada pallo kiinni suoraan seinäpompusta mahdollisimman kaukana seinästä. Kun heittäjän tulos on 10-12 metriä, hän voi siirtyä toiseen vaiheeseen.
 2. Toisessa vaiheessa heitetään 1 kilon painoista kuntopalloa kahdella kädellä pään yli eteen. Tavoitteena on heittää pallo mahdollisimman pitkälle. Kun heittäjän tulos on 20 metriä, hän voi siirtyä kolmanteen vaiheeseen.
 3. Kolmannessa vaiheessa heitetään 2 kilon painoista kuntopalloa kahdella kädellä pään yli eteen. Tavoitteena on heittää pallo mahdollisimman pitkälle.

** Kun kiinniottomatka seinästä on 0-3 metriä voidaan valita heittäjän taitotasolle soveltuva pallo esim. lentopallo tai softpallo. Katso video pallonheiton kehittelystä tästä.

8-kuljetus

8-kuljetuksessa pääsee testaamaan, kuinka nopeasti pystyy etenemään, kun palloa kuljetetaan ensin jaloilla ja sen jälkeen käsillä pomputtamalla. Kun palloa kuljetetaan käsillä, kuljettaja joutuu yhdistämään pallon pomputusrytmin jalkojensa liikkeeseen, jotta eteneminen on mahdollisimman nopeaa. Harjoittelun myötä pallon kuljettaminen automatisoituu ja liikenopeuteen pystyy kiinnittämään enemmän huomiota.

Jaloilla palloa kuljettaessa eteneminen on nopeampaa, mikäli pallon pystyy syöttämään tarkasti seinän kautta takaisin itselleen. Tällöin palloa ei tarvitse kuljettaa koko ajan, ja nopeampaan liikkumiseen vapautuu enemmän aikaa. 

Kuvaus

8-kuljetuksessa kierretään kahdeksikon muotoista reittiä suorakulmion (2m x 5m) muotoisella alueella, jonka kolme sivua on rajattu seinäksi. Toinen pitkistä sivuista on avoin. Alueen molempiin päätyihin on laitettu kaksi keilaa, joiden etäisyys toisistaan on 3 metriä sekä pääty- ja sivuseinästä yksi metri.

Vaiheet

 • Kuljettaja kiertää kahdeksikkoa ensin kuljettaen palloa jaloillaan 30 sekuntia. Pallon voi potkaista seinien kautta keilan ympäri, jolloin ainoastaan pallo kiertää keilat.
 • Kuljettaja kiertää kahdeksikkoa kuljettaen palloa pomputtamalla sitä käsillään 30 sekuntia kiertäen maahan asetetut keilat.
 • Keilat kierretään aina rajatun pitkän sivun ja keilan välistä. Radalla on kolme merkkiä, yksi molemmissa päädyissä ja yksi keilojen puolessa välissä. Tuloksena lasketaan, kuinka monta merkkiä pallon kuljettaja ehtii ylittää suorituksensa aikana.

 

Pallon heitto ja 8-kuljetus kehittää

 • Tarkkaavaisuutta ja reagointikykyä
 • Silmä-käsi -koordinaatiota
 • Etäisyyksien arviointikykyä
 • Kykyä arvioida omaa liikenopeutta suhteessa pallon liikkeeseen
 • Käsien ja jalkojen hienomotoriikkaa
 • Räjähtävää voimantuottoa