HANTERINGSFÖRMÅGA - BOLLSINNE

Genom att utveckla din hanteringsförmåga lär du dig att flytta redskap utan ansträngning. Samtidigt kommer förmågan att uppfatta rörelsehastigheter och avstånd också att förbättras.

Hanteringsförmågan omfattar att kasta, fånga, sparka, slå och studsa.

Fitness Decathlon består av hanteringsförmåga uppgifter: bollkastning och dribbling i 8-or.

BOLLKASTNING

Bollkastning består av tre delar.

  1. Första delen består i att kasta en tennisboll** mot väggen. Målet är att fånga bollen direkt från väggen, där kastaren står så långt bort från väggen som möjligt. När resultatet, avståndet från väggen, är 10–12 meter kan kastaren gå vidare till det andra steget.
  2. Andra delen består av att kasta en 1 kg tung träningsboll (stillastående) med båda händerna över huvudet och framåt. Målet är att kasta bollen så långt som möjligt. När kastaren når 20 meter kan han gå vidare till det tredje delen.
  3. Tredje delen består av att kasta en 2 kg tung träningsboll framåt (stillastående) med båda händerna över huvudet. Målet är att kasta bollen så långt som möjligt.

Resultatet antecknas på basis av vilket redskap som använts, med 10 cm noggrannhet.

** När kastavståndet från väggen är 0–3 meter kan man välja en boll som är lämplig för kastarens nivå, t.ex. volleyboll eller softboll. Se videon om detta här.

DRIBBLING i 8:or

Dribbling i 8:or dribblar man på en åttkantig bana (2 mx5 m) i ett område vars tre sidor omges av en vägg. En av långsidorna lämnas öppen. Två koner placeras i vardera änden av detta rektangulära område, en meter från änd- och sidoväggarna. Avståndet mellan konerna skall vara tre meter. Tre markörer placeras på banan för att beräkna resultaten: En i varje ände, mellan konerna och väggen, och en mitt på banan.

Dribbling i 8:or har två delar som följer varandra. Dribblingen börjar från mittlinjen och första korsandet av markeringen räknas från slutmarkeringen. Övergången till dribbling för hand sker i farten.

Dribblaren cirkulerar runt åttan och dribblar bollen runt konen med fötterna i 15 sekunder. Bollen kan sparkas runt konen via väggen, så att endast bollen rundar konen.

Dribblaren cirkulerar runt i åttan, studsar bollen med händerna i 15 sekunder och cirkulerar runt konen som står på marken. Endast dribblaren behöver gå runt konen.

Konen passerar alltid via den långa väggen.

Resultatet är det antal markeringar som dribblaren kan passera i en följd.

BOLLKASTNING OCH DRIBBLING I 8:OR UTVECKLAR

  • Uppmärksamhet och reaktionsförmåga

  • Koordination öga-hand

  • Förmåga att bedöma avstånd

  • Förmåga att bedöma egen rörelsehastighet i förhållande till bollens rörelse

  • Finmotorik för händer och fötter

  • Explosiv kraftproduktion