UTHÅLLIGHETSTRÄNING-AEROB KONDITION OCH UTHÅLLIGHET

Genom att träna uthållighetskondition får du bättre uthållighet, rör dig säkrare och lär dig uthållighet.

När du tränar uthållighet börjar din kropp och ditt sinne bli trötta av ansträngningen. Men att tolerera denna känsla av obehag hjälper oss att utvecklas till en ny nivå och att tro ännu mer på oss själva.

Fitness Decathlon uthållighetsövningar är: midjehållning och jogging.

MIDJEHÅLLNING

Syftet med midjehållning är att stanna kvar i en viss position, utan att röra sig, under en viss tid. När rörelsen ändras, ändras positionen så snabbt som möjligt utan att midjan vidrör underlaget.

STEG I PROCESSEN

Det finns sex steg för midjehållning.

  1. Plankposition på knäna i 30 sekunder och på tårna i 30 sekunder
  2. Stöd med armbågen i 30 sekunder på båda sidor.
  3. Cross-plank i 30 sekunder på båda sidor.
  4. Hålla X-läge mot armbågen i 30 sekunder på båda sidor.
  5. Cross-framåtlut i 30 sekunder på båda sidor.
  6. Hålla X-läge mot armbågen i 60 sekunder på båda sidor.

Som ett resultat registreras den totala tiden till närmaste sekund.

JOGGNING

Det finns två olika träningsuppgifter, från vilka den lämpligaste uppgiften väljs beroende på användarens förmåga och ålder. Vi rekommenderar att personer med mindre uthållighetsträning börjar i ett måttligt tempo. Det gör det lättare att hitta rätt ansträngningsnivå för dig och ger en bekvämare prestationsupplevelse.

15-minuters jogging Syftet med jogging är att röra sig i en rask takt som passar din nivå, gå och/eller jogga oavbrutet i 15 minuter. Vi rekommenderar 15 minuters rask promenad för barn i grundskolan och som en del av utvärderingen av 5 olika typer av fysisk aktivitet.

Resultatet är helhets sträckan (med 10 meters noggrannhet).

30-minuters joggning Målet med joggningen är att springa i 30 minuter.

Resultatet antecknas hur länge löparen kunde jogga oavbrutet och hur långt de sprang på 30 minuter.

MIDJEHÅLLNING OCH JOGGING UTVECKLAR

  • Muskelkontroll och uthållighet för midjan

  • Statisk balans

  • Kondition för andning och cirkulation

  • Nervsystemets prestanda