Träningar

UTVECKLA DIN KONDITION OCH DINA FÄRDIGHETER

Fitness Decathlon är en tränings- och inlärningsmetod som riktar sig speciellt till unga som vill röra på sig. Metoden utvecklar den gymnastiska prestationsförmågan på ett mångsidigt och balanserat sätt samt skapar förutsättningar för allmän skolframgång. Svårighetsnivån på övningarna ökar stegvis och förbättrar motoriska grundfärdigheter och den fysiska konditionen. Som man har nytta av i såväl vardagslivet som vid inlärning av grenspecifika färdigheter. Fitness Decathlons mångsidighetsanalys gör det möjligt att följa utvecklingen av gymnastiska färdigheter.

RÖRELSEFÄRDIGHETER

Goda rörelsefärdigheter utvecklar vaksamheten och förmågan att kunna reagera snabbt i oväntade situationer.

Enbenshopp

Enbenshopp stärker benmuskler och stödvävnad samt förbättrar förmågan att röra sig spänstigt.

Smidighetsbana

I smidighetsbanan lär man sig att röra sig snabbt framåt, bakåt och i sidled. I den tränar man också att smidigt byta rörelseriktning.

Lue lisää

FÖRMÅGAN ATT HANTERA REDSKAP

När man tränar på att hantera redskap utvecklas också förmågan att bättre läsa med-/motspelares rörelsehastigheter och avstånd.

 

8-kuljetus

8-kuljetuksen avulla opitaan taitavampaa ja nopeampaa pallon käsittelyä. Harjoittelun myötä pallon liikenopeuden hahmottamisesta suhteessa omaan liikkeeseen tulee helpompaa.

 

Pallonheitto

Pallon heittäminen ja kiinniottaminen kehittävät tärkeitä hieno- ja karkeamotorisia taitoja. Harjoitus opettaa myös käyttämään heitoissa sopivasti voimaa suhteessa omaan sijaintiin.

 

Lue lisää

Kehonhallinta

Kehonhallintaa parantamalla voidaan lisätä kehon ja aivojen kykyä oppia uusia liikkeitä ja liikeratoja.

 Eteentaivutus

Lihasten elastisuus tekee liikkumisesta sulavaa ja mahdollistaa liikkeiden oikean suoritustekniikan oppimisen.

Naruhyppy

Rytmikoordinaatiota kehittämällä aivojen oppimiskapasiteetti lisääntyy, jolloin uusien taitojen oppiminen helpottuu. 

Lue lisää

Voima

Oman kehon painolla tapahtuvan voimaharjoittelun avulla kehon liikuttaminen helpottuu ja vartalon lihasten käyttö monipuolistuu. 

Riipunta/leuanveto

Riipunta ja leuanveto vahvistavat ylävartalon lihaksia ja ehkäisevät niska- ja hartiaseudun jumiutumista.

 Puolapuuvatsa

Puolapuuvatsan avulla voidaan kehittää erityisesti vatsalihasten ja lonkankoukistajien voimaa sekä ylläpitää selkärangan liikkuvuutta.

Lue lisää

Kestävyys

Kestävyyskunnon kehittäminen edistää yleistä jaksamista ja opettaa sinnikkyyttä. Näitä tarvitaan uusien taitojen harjoittelussa niin liikunnassa, opiskelussa kuin muillakin elämän osa-alueilla.

 

Keskivartalonpitoliike

Keskivartalon lihasten hallinta on kaiken liikkumisen perusta. Lihasten hallinta, voima ja kestävyys ylläpitävät hyvää ryhtiä ja ehkäisevät terveydelle haitallisia virheasentoja.

Hölkkä

Hölkkä vahvistaa monipuolisesti niin kehoa kuin mieltäkin. Se opettaa tuntemaan oman jaksamisen rajoja ja työskentelemään pidempään itselle sopivalla teholla.

Lue lisää

Ta ett kliv i utvecklingen!

Ring +358 50 548 2723 eller sänd ett meddelande så berättar vi mera om Fitness Decathlon-metoden och dess omfattande fördelar för barn och unga, tränare, föräldrar och skolor.