PRODUKTER OCH FÖRMÅNER FÖR BARN OCH UNGDOMAR

Fitness Decathlon sportaktiviteter har utvecklats för att vägleda barn och ungdomar i en varierad och balanserad övning av fysiska färdigheter. De fysiska aktivitetsuppgifterna och mångfaldsanalysen är ett utmärkt verktyg för lärare, vårdgivare, föräldrar och tränare som arbetar med barn och ungdomar för att berika grundläggande färdigheter och egenskapsutbildning.

ANALYS AV MÅNGFALD ger viktig, individanpassad information om barnets och den unga personens fysiska styrkor och utvecklingsområden.

TA DET FÖRSTA STEGET IDAG!

Ring +358 50 548 2723 eller sänd ett meddelande så berättar vi mera om Fitness Decathlon-metoden och dess omfattande fördelar för barn och unga, tränare, föräldrar och skolor.