ÖVNINGAR

UTVECKLA DIN KONDITION OCH DINA FÄRDIGHETER

Fitness Decathlon är en tränings- och inlärningsmetod som riktar sig speciellt till unga som vill röra på sig. Metoden utvecklar fysisk prestation på ett mångsidigt och balanserat sätt samt skapar förutsättningar för allmän skolframgång.

Svårighetsnivån på övningarna ökar stegvis och förbättrar motoriska grundfärdigheter och den fysiska konditionen. Som man har nytta av i såväl vardagslivet som vid inlärning av grenspecifika färdigheter. Med Fitness Decathlon mångsidighetsanalys kan du övervaka den balanserade utvecklingen av dina fysiska färdigheter.

FÄRDIGHETER I RÖRLIGHET

Goda rörelsefärdigheter utvecklar vaksamheten och förmågan att kunna reagera snabbt i oväntade situationer.

Hopp på ett ben

Hoppa med ett stärker benmuskler och stödvävnad samt förbättrar förmågan att röra sig spänstigt.

Smidighetsbana

På smidighetsbanan lär man sig att röra sig snabbt framåt, bakåt och i sidled. I den tränar man också att smidigt byta rörelseriktning.

Läs mer

FÖRMÅGAN ATT HANTERA REDSKAP

Genom att utveckla hanteringsförmågan lär du dig att använda olika redskap på ett smidigare sätt. När man tränar på att hantera redskap utvecklas också förmågan att bättre läsa med-/motspelares rörelsehastigheter och avstånd.

Dribbling i 8:or

Genom att träna på dribbling i 8:or blir man skickligare och snabbare på att hantera bollen. Träningen utvecklar också frågan att bedöma bollens hastighet i förhållande till ens egen rörelsehastighet.

Bollkastning

Att kasta och fånga bollar utvecklar fin- och grovmotoriska färdigheter. Bollkastning utvecklar också förmågan att passa bollen med lämplig kraft i förhållande till ens position.

Läs mer

KROPPSKONTROLL

Genom att förbättra kroppskontrollen kan man utveckla kroppens och hjärnans förmåga att lära sig nya rörelser och rörelsemönster.

Framåtböj

Kroppens vighet bidrar till smidigare rörelser och möjliggör inlärning av korrekta grenspecifika rörelsemönster.

Hopprep

Genom att utveckla rytmkoordination kan hjärnans inlärningskapacitet ökas, vilket underlättar inlärning av nya färdigheter.

Läs mer

STYRKA

Styrketräning med den egna kroppsvikten gör det lättare att röra kroppen och varierar användningen av kroppens muskler.

Hänga i räck/Räckhäv

Genom att hänga i räck eller att göra räckhäv stärks musklerna i övre kroppen samtidigt som man motverkar stelhet i nacke och axlar.

Benlyft i ribbstol

Benlyft i ribbstol utvecklar speciellt styrka i magmusklerna och höftböjarna samt upprätthåller rörlighet i ryggraden.

LÄS MER

UTHÅLLIGHET

Genom att utveckla uthålligheten förbättras den allmänna orken och seghet. De här egenskaperna behövs vid inlärning av såväl nya färdigheter i träning och motion samt i studier och i det övriga livet.

Midjehållning

God stabilitet i bålmusklerna är grunden till all rörelse. Muskelkontroll, styrka och uthållighet ger en bra hållning och förebygger felställningar i kroppen.

Joggning

Joggning stärker mångsidigt såväl kroppen som sinnet. Genom att jogga lär man sig att känna gränserna om egen ork och att arbeta längre i eget tempo.

Läs mer

TA DET FÖRSTA STEGET IDAG!

Ring +358 50 548 2723 eller skicka oss meddelande så berättar vi mer om de holistiska fördelarna med Fitness Decathlon för barn och ungdomar, tränare, vårdnadshavare och skolor.