PRODUKTER OCH FÖRMÅNER FÖR LÄRARE OCH SKOLOR

IDROTTSUNDERVISNING I GRUNDSKOLAN - FITNESS DECATHLON FÖR SKOLOR

Fitness Decathlon hjälper skolbarn att uppnå de grundläggande fysiska färdigheter som behövs för varje ålder och utvecklingsnivå. Detta kommer att göra det lättare och sänka tröskeln för att delta i fysiska spel och lekar i skolan, och kommer också att bidra till att bygga viktiga vänskapsrelationer.

FEM FYSISKA AKTIVITETER

Fitness Decathlons sportaktiviteter uppmuntrar varje barn att utvecklas på sin egen nivå. Fokus ligger på att övervaka din egen utveckling genom mångfaldsanalys snarare än resultat. På så sätt kan även det mest blyga barn hitta motivationen att träna och njuta av sin egen utveckling genom fysiskt självuttryck.

Träningsuppgifter:

-hopp på ett ben

-bollkastning

-sitt med benen öppna och böj framåt

-hänga i räck/räckhäv

-15 minuters rask promenad

har valts ut från fem kategorier av grundläggande fysisk aktivitet och kan utföras utan risk.

 

Varför träna med Fitness Decathlon?

-stödja målen i läroplanen för idrott och hälsa

-underlätta bedömningen av fysisk aktivitet genom mångfaldsanalys

-utveckla ett brett spektrum av motoriska färdigheter och fysisk kondition

-elevernas motivation och upplevelse av fysisk aktivitet ökar när de kan se sin egen utveckling i konkreta termer genom mångfaldsanalys. ALLA UTVECKLAS!!!

-enkel och lätt att implementera

-hjälpa till att uppnå tillräcklig fysisk kondition, vilket mäts med Move! i femte och åttonde klass

-möjliggöra att ge hemläxor i fysisk aktivitet

-lätta på lärarens planeringsbörda

-variera användningen av tid på lektionerna: när idrottsaktiviteterna har blivit inlärda kan läraren ge dem som en kompletterande aktivitet på lektionerna

Vi har tagit fram klasspecifika rekommendationsvärden för grundskoleelever för att uppnå tillräcklig fysisk kondition:  årskurs 3, årskurs 4, årskurs 5, årskurs 6

PRODUKTER FÖR SKOLOR

ANALYS AV MÅNGFALD

5 sportaktiviteter

Färdigheter i rörlighet: hopp på ett ben

Hanteringsfärdigheter: bollkastning

Kroppskontroll: sitt med benen öppna och böj framåt

Styrka: hänga i räck-räckhäv

Uthållighet: 15 minuters rask promenad

Kontakta oss

TRÄNINGSPAKET FÖR LÄRARE OCH TRÄNARE FRÅN FITNESS DECATHLON

Praktisk introduktion till sportaktiviteter

Hur utnyttjar jag Fitness Decathlon-metoden i mitt arbete?

Åldersanpassade rekommendationer för elever i grundläggande idrottsundervisning

Hur påverkar utvecklingen av färdigheter i fysisk aktivitet självbilden och inlärningsresultaten?

Fitness Decathlon mångsidighetsanalys och övervakning av framsteg

Kontakta oss

FITNESS DECATHLON SPORTDAG/TÄVLINGAR

Boka en varierad idrottsdag för din skola!

Låt oss tillsammans planera en användbar och rolig idrottsdag som passar behoven i din skola.

Kontakta oss