PRODUKTER OCH FÖRMÅNER FÖR VÅRDGIVARE OCH FÖRÄLDRAR

BARNS FYSISKA AKTIVITET, REKOMMENDATIONER OCH UTVECKLING - FITNESS DECATHLON FÖR FÖRÄLDRAR

Fitness Decathlon-övningar stöder det allmänna välbefinnandet hos växande barn och ungdomar och hjälper dem att uppnå motoriska färdigheter som är lämpliga för deras ålder och utvecklingsnivå. De flesta aktiviteterna är enkla att genomföra, till exempel på skolgården, i parken eller hemma.

Analys av mångfald ger information om utvecklingen av fysiska färdigheter och hjälper dig att träna på en mängd olika sätt. Att lära sig grundläggande fysiska färdigheter gör det möjligt att delta i ålders- och utvecklingsanpassade spel och lekar, och gör det också lättare att börja med nya fysiska aktiviteter.

Med förbättrade fysiska färdigheter och självkänsla blir det också lättare att få nya vänner.

 

FÖRDELARNA MED FITNESS DECATHLON TRÄNING

-bättre hantering av vardagen (sömn, allmänt välbefinnande, uthållighet, tilltro till den egna förmågan)

-bättre inlärningsresultat:

enligt flera studier förbättrar förbättrade motoriska färdigheter och fysisk kondition också inlärningsresultaten i skolan

-utveckling av självkänsla och självförtroende:

självförtroendet växer när unga människor ser sin utveckling och upplever konkreta framgångar

-fysiska aktivitetsuppgifter bidrar till att uppnå tillräcklig fysisk kondition, vilket bedöms i Move i årskurserna 5 och 8! -mätningar

-motion stärker och förbereder kroppen för att klara vuxenlivets påfrestningar

 

Vi har tagit fram klasspecifika rekommendationsvärden för grundskoleelever för att uppnå tillräcklig fysisk kondition:  årskurs 3, årskurs 4, årskurs 5, årskurs 6

Tillstånd att föra in en minderårigs resultat i vår databas

 

PRODUKTER

PRODUKTER FITNESS DECATHLON - MÅNGSIDIGHETSANALYS FÖR BARN OCH UNGDOMAR

5 SPORTAKTIVITETER

Färdigheter i rörlighet: hopp på ett ben

Hanteringsfärdigheter: bollkastning

Kroppskontroll: sitt med benen öppna och böj framåt

Styrka: hänga i räck-räckhäv

Uthållighet: 15 minuters rask promenad

10 SPORTAKTIVITETER

Färdigheter i rörlighet: hopp på ett ben och smidighetsbana

Hanteringsfärdigheter: kasta bollen och dribbling i 8-or

Kroppskontroll: sitt med benen öppna och böj framåt och hopprep

Styrka: hänga i räck/räckhäv och benlyft i ribbstol

Uthållighet: midjehållning och 30 min jogging

KONTAKTA OSS

ETT TRÄNINGSPROGRAM FÖR BARN OCH UNGDOMAR FÖR EN BALANSERAD UTVECKLING AV FÄRDIGHETER I FYSISK AKTIVITET

Vi utformade ett individuellt program för självutbildning baserat på en mångfaldsanalys. Vi tar hänsyn till andra hobbyer när vi planerar programmet.

Be om en offert!

KONTAKTA OSS