Tuotteet ja hyödyt opettajille ja kouluille

Liikunta perusopetuksessa – Fitness Decathlon kouluille

Fitness Decathlon koulu

 • Viisi liikuntatehtävää
  • Liikkumistaidot: kinkka
  • Käsittelytaidot: pallonheitto
  • Kehonhallinta: eteentaivutus haaraistunnassa
  • Voima: puolapuuvatsalihas
  • Kestävyys: hölkkä

Tee liikuntatehtävät luokkasi kanssa ja lähetä tulokset lomakkeella meille niin saat paluupostissa monipuolisuusanalyysin luokkasi pistekeskiarvosta.

Katso suosituspisteet luokittain: 3.lk, 4.lk, 5.lk, 6.lk

Katso ikäsuositustulokset pallonheitossa ja hölkässä tästä.

Miksi juuri Fitness Decathlonin liikuntatehtävät?

 • tukevat liikunnan opetussuunnitelman tavoitteita
 • kehittävät monipuolisesti motorisia taitoja ja fyysistä kuntoa
 • yksinkertaisia ja helppoja toteuttaa
 • opettajan suunnittelutaakka kevenee
 • tehostaa ajankäyttöä oppitunneilla
  • kun liikuntatehtävät on sisäistetty, opettaja voi antaa niitä oheistekemiseksi
 • valmistavat oppilaita Move! –testeihin
 • mahdollistaa kotitehtävien antamisen liikunnasta

 

Fitness Decathlonin tavoitteena on auttaa lapsia saavuttamaan ikä- ja kehitystasolle riittävät liikunnalliset perustaidot. Tämä auttaa lasta osallistumaan liikunnallisiin peleihin ja leikkeihin koulussa ja vapaa-ajalla, mikä helpottaa mm. kaverisuhteiden syntymistä. Fitness Decahtlon -liikuntatehtävät kannustavat jokaista lasta kehittymään omalla tasollaan. Kun keskiössä on tulosten sijaan kehittymisen seuraaminen, voi lähtötilanteessa taitotasoltaan heikompikin lapsi löytää motivaation harjoitteluun ja päästä loistamaan.

 

Pian huomaat harjoittelun vaikutuksia luokassasi!

 • oppilaiden keskittymiskyky paranee
 • luokkatyöskentely rauhoittuu
 • oppimistulokset paranevat
 • oppilaat iloitsevat omasta ja toisten onnistumisesta

 

Ottakaa tähtiloikka luokan liikuntataitojen ja yhteishengen kehittämiseen!

Tuotteet kouluille

Osallistu koululuokille suunnattuun pilottiin!

Osallistu vuoden kehittynein luokka -tuotteen kehittelyyn. Saat ilmaisen monipuolisuusanalyysin luokkasi liikuntataitojen kehittymisestä!

 • Tee luokkasi kanssa viisi liikuntatehtävää. Lähetä luokan tulokset meille lomakkeella.

 

Ota yhteyttä

Fitness Decahtlon koulutukset opettajille ja ohjaajille

Perehdytys liikuntatehtäviin käytännössä

Miten hyödynnän Fitness Decahtlon –menetelmää työssäni?

Oppilaiden ikätasosuositukset liikunnallisissa perustaidoissa

Miten liikuntataitojen kehittyminen vaikuttaa minäkuvaan ja oppimistuloksiin?

Fitness Decathlon pisteanalyysi ja kehittymisseuranta

Ota yhteyttä

Fitness Decathlon liikuntapäivä/kisailut

Tilaa monipuolisten liikuntataitojen teemapäivä koulullesi!

Järjestämme liikuntapäiviä ja kisailuita yksilöllisesti räätälöitynä tarpeidenne ja toiveidenne mukaan.

Ota yhteyttä