Tuotteet ja hyödyt vanhemmille

Lasten liikunta, suositukset ja kehitys - Fitness Decathlon vanhemmille

Fitness Decathlonin liikuntatehtävät tukevat kasvavan lapsen ja nuoren kokonaisvaltaista hyvinvointia ja auttavat saavuttamaan ikä- ja kehitystasolle riittävät motoriset taidot. Suurin osa tehtävistä on helposti toteutettavissa esimerkiksi koulun pihalla, puistossa tai kotona. Kannustakaa lapsianne harjoittelemaan tärkeitä liikuntataitoja ja tehkää tehtäviä yhdessä heidän kanssaan. Monipuolisuusanalyysi antaa tietoa liikuntataitojen kehittymisestä ja ohjaa harjoittelemaan monipuolisesti.  Liikunnallisten perustaitojen oppiminen mahdollistaa lapsen osallistumisen ikä- ja kehitystasolle soveltuviin peleihin ja leikkeihin koulussa ja vapaa-ajalla sekä helpottaa myös uusien liikuntaharrastusten aloittamista.

 

Fitness Decahtlonin etuja

 

 • arjen hallinnan paraneminen
  • parantaa unen laatua
  • lisää omatoimisuutta
  • kehittää pitkäjänteisyyttä
  • opettaa vastuunottamista omista ja yhteisistä asioista
  • edistää yleistä jaksamista
 • paremmat oppimistulokset
  • useiden tutkimusten mukaan motoristen taitojen ja fyysisen kunnon kehittäminen parantaa myös oppimistuloksia
  • kasvava nuori oppii työskentelemään epämukavuusalueellaan, mikä on tärkeä taito uuden oppimisen kannalta
 • omanarvontunnon ja itsetuntemuksen kehittyminen
  • itseluottamus kasvaa, kun nuori huomaa kehittyvänsä ja saa liikunnasta onnistumisen kokemuksia
  • omien vahvuuksien ja heikkouksien löytyminen
  • harjoittelu voi auttaa löytämään itselle harrastuksen
 • liikuntatehtävät auttavat saavuttamaan riittävän fyysisen toimintakyvyvyn, jota kartoitetaan 5. ja 8. luokalla pidettävissä Move! –mittauksissa
 • liikunta vahvistaa ja valmistaa kehoa kestämään aikuisiän kuormituksen

Tuotteet

Fitness Decathlon monipuolisuusanalyysi lapsille ja nuorille

 • 16,90€   5-liikuntatehtävää (mini)
 • 39,90€  10 liikuntatehtävää

 

Kartoitus Fitness Decathlon -valmentajan johdolla + monipuolisuusanalyysi

Pyydä tarjous!

Ota yhteyttä

Harjoitusohjelma lapsille ja nuorille liikuntataitojen tasapuoliseen kehittämiseen

Laadimme yksilöllisen ohjelman omatoimiseen harjoitteluun monipuolisuusanalyysin perusteella. Huomioimme ohjelman suunnittelussa muut harrastukset.

Pyydä tarjous!

Ota yhteyttä