KEHONHALLINTA – LIIKKUVUUS JA KOORDINAATIO

Kehonhallinta on prosessi, jossa aivot, keskushermosto ja vartalon lihakset toimivat yhteistyössä. Keskushermosto välittää aivoille viestiä liikkumisesta, jolloin aivot tunnistavat aiemmin opittuja liikemalleja ja käyttävät niitä hyväkseen uusia taitoja opeteltaessa.

Naruhyppy

Kuvaus

Naruhypyssä tavoitteena on edetä mahdollisimman pitkälle 30 sekunnin aikana suorittamalla seuraavat tehtävät:

  1. 20 hyppyä tasajalkaa.
  2. 10 hyppyä sekä oikealla että vasemmalla jalalla.
  3. Edetään 15 metrin matka eteenpäin pyörittäen hyppynarua eteenpäin, yksi pyöräytys jokaisella askeleella.
  4. Edetään 15 metriä taaksepäin pyörittäen hyppynarua eteenpäin yksi pyöräytys jokaisella askeleella.

 

Tulos on hyppyjen lukumäärä, mikäli suoritus on edennyt ensimmäiseen tai toiseen tehtävään. Mikäli hyppääjä on ehtinyt kolmanteen tai neljänteen tehtävään, lasketaan tulokseksi metrimäärä, jonka hän on ehtinyt kulkea annetussa ajassa. Mikäli hyppääjä ehtii suorittaa kaikki neljä vaihetta, merkitään tulokseksi suoritukseen käytetty aika neljännen vaiheen jälkeen.

Eteentaivutus

Vartalon riittävä elastisuus on kehonhallinnan ja liikkumistaitojen kannalta tärkeä ominaisuus. Se tekee liikkumisesta sulavaa ja mahdollistaa oikean suoritustekniikan uusia taitoja opeteltaessa. Elastisuus tekee liikkumisesta taloudellista ja pienentää loukkaantumisriskiä.

Kuvaus

Eteentaivutuksessa otetaan mahdollisimman leveä haaraistunta-asento ja taivutetaan ylävartaloa eteenpäin jalkojen pysyessä suorana. Käsiä liu’utetaan alustaa pitkin mahdollisimman pitkälle eteenpäin. Tulokseksi mitataan käsien etäisyys jalkapohjien muodostamasta nollalinjasta eteenpäin.

Naruhyppy ja eteentaivutus kehittävät

  • Rytmikoordinaatiota
  • Dynaamista tasapainoa
  • Kimmoisuutta
  • Nopeutta
  • Jalkojen lihaksia ja jänteitä
  • Liikkuvuutta: reiden takaosat, reiden lähentäjät, lonkankoukistajat, alaselkä