KEHONHALLINTA – LIIKKUVUUS JA KOORDINAATIO

Kehonhallintaa kehittämällä voidaan parantaa kehon ja aivojen kykyä oppia uusia liikkeitä ja liikeratoja. Kehonhallinta on prosessi, jossa aivot, keskushermosto ja vartalon lihakset toimivat yhteistyössä. Keskushermosto välittää aivoille viestiä liikkumisesta, jolloin aivot tunnistavat aiemmin opittuja liikemalleja ja käyttävät niitä hyväkseen uusia taitoja opeteltaessa. 

Uuden taidon oppimisen jälkeen omaksuttu liikemalli tallentuu aivoihin ja taidon suoritus automatisoituu. Tämän jälkeen aivojen ei tarvitse kuluttaa energiaa kyseisen taidon suorittamiseen, vaan aivojen prosessointikapasiteetti vapautuu uusien taitojen opetteluun.

Naruhyppy

Naruhypyssä tavoitteena on tehdä eri tyyleillä tietty määrä hyppyjä annetussa ajassa. Tärkeintä naruhypyssä on ajoittaa narun pyöritysnopeus ja hyppy keskenään, jotta liikkeestä tulee jatkuva. Harjoittelun myötä pyöritykseen ja hyppyyn oppii tuottamaan juuri sopivan määrän voimaa. Tällöin suoritus ei vie ylimääräistä energiaa ja hyppiminen näyttää helpolta. Samalla, kun hyppyjen määrää laskee ja valmistautuu seuraavaan tehtävään, aivot työskentelevät koko ajan. Näin aivojen ja kehon oppimiskykyä ja yhteistyötä voidaan kehittää monipuolisesti, mitä tarvitaan kaikkien uusien taitojen opettelussa.

Kuvaus

Naruhypyssä tavoitteena on edetä mahdollisimman pitkälle 30 sekunnin aikana suorittamalla seuraavat tehtävät:

  1. 20 hyppyä tasajalkaa.
  2. 10 hyppyä sekä oikealla että vasemmalla jalalla.
  3. Edetään 15 metrin matka eteenpäin pyörittäen hyppynarua eteenpäin, yksi pyöräytys jokaisella askeleella.
  4. Edetään 15 metriä taaksepäin pyörittäen hyppynarua eteenpäin yksi pyöräytys jokaisella askeleella.

 

Tulos on hyppyjen lukumäärä, mikäli suoritus on edennyt ensimmäiseen tai toiseen tehtävään. Mikäli hyppääjä on ehtinyt kolmanteen tai neljänteen tehtävään, lasketaan tulokseksi metrimäärä, jonka hän on ehtinyt kulkea annetussa ajassa. Mikäli hyppääjä ehtii suorittaa kaikki neljä vaihetta, merkitään tulokseksi suoritukseen käytetty aika neljännen vaiheen jälkeen.

Eteentaivutus

Lihasten riittävä elastisuus on kehonhallinnan ja liikkumistaitojen kannalta tärkeä ominaisuus. Se tekee liikkumisesta sulavaa ja mahdollistaa oikean suoritustekniikan oppimisen uusia taitoja opeteltaessa. Joustavien lihasten ansiosta liikkuminen on taloudellista ja sen avulla vältetään nivelkipuja ja rasitusvammoja, jotka aiheutuvat vääristä liikeradoista ja  suoristustekniikoista.

Kuvaus

Eteentaivutuksessa tavoitteena on ottaa mahdollisimman leveä haaraistunta-asento ja taivuttaa ylävartaloa eteenpäin jalkojen pysyessä polvitaipeista suorana. Käsiä liu’utetaan alustaa pitkin mahdollisimman pitkälle eteenpäin. Tuloksesi mitataan käsien etäisyys jalkapohjien muodostamasta nollalinjasta eteenpäin.

Naruhyppy ja eteentaivutus kehittävät

  • Rytmikoordinaatiota
  • Dynaamista tasapainoa
  • Kimmoisuutta
  • Nopeutta
  • Jalkojen lihaksia ja jänteitä
  • Liikkuvuutta: reiden takaosat, reiden lähentäjät, lonkankoukistajat, alaselkä